Generelle turneringsbestemmelser

Klubbens turneringer er, bortset fra mesterskaber og turneringer om vandrepokaler, åben for alle klubbens spillere. Spillere med handicap større end 54 må gerne deltage, men spiller med handicap 54. Eventuelle øvrige begrænsninger vil fremgå af turneringens betingelser.

Ved klubturneringer skal der være mindst 4 spillere i en række for at den kan gennemføres (gælder dog ikke klubmesterskaberne), og mindst 32 spillere i alt for at selve turneringen afvikles. Aflysning skal annonceres via Golfbox.

Tilmelding skal ske på Golfbox i henhold til turneringens betingelser. Tilmelding er først endelig, når turneringsfee også er betalt. Ved overtegning overføres de sidst tilmeldte til ventelisten. Maksimalt deltagerantal fremgår af turneringsbetingelserne.

Turneringsfee refunderes kun ved afbud til turneringslederen senest dagen før turneringens afholdelse kl 18.00. En spiller kan idømmes karantæne fra turneringer i tilfælde af gentagne udeblivelser uden afbud.

Startliste genereres senest dagen før turneringens afholdelse kl. 12.00 og kan ses på www.golfbox.dk .

Spilleren skal afhente sit scorekort senest 30 min. før turneringsstart. Ved for sent fremmøde kan spilleren erstattes af den øverst placerede på ventelisten.

Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr skal være lydløs eller slukket på banen. Overtrædelse kan medføre diskvalifikation efter kommiteens afgørelse.

Spillere må på ingen måde lade sig transportere under den fastsatte runde, medmindre det er tilladt af komiteen.

Caddie må generelt ikke benyttes.

I tilfælde af lige resultater afgøres placeringen således:

  • Hulspil: Omspil (sudden death playoff)
  • Bruttoslagspil: Omspil (sudden death playoff)
  • Slagspil og Stableford: Laveste handicap, derefter matematisk (bedst på sidste 9, sidste 6 huller etc)

Personlig tilstedeværelse ved præmieoverrækkelse forudsættes. Udeblivelse medfører tab af præmie, men bibeholdelse af placering; præmien tilgår klubben eller uddeles efter sponsors eller turneringsledelsens skøn.

Afvigelser fra ovenstående “generelle turneringsbestemmelser” skal fremgå af den pågældende turnerings bestemmelser i Golfbox.

Turneringskomitéen, januar 2020