Generelle turneringsbetingelser

Jelling Golfklub

Generelt:

Klubbens turneringer er, bortset fra mesterskaber og turneringer om vandrepokaler, åben for alle spillere med et registreret handicap. Spillere med handicap større end 54 må gerne deltage, men spiller med handicap 54. Eventuelle øvrige begrænsninger vil fremgå af turneringens betingelser.

Ved klubturneringer skal der være mindst 4 spillere i en række for at den kan gennemføres, dog med undtagelse af klubmesterskaberne. Turneringsledelsen har bemyndigelse til at slå rækker sammen eller ændre handicapinddelingen i de enkelte turneringer, såfremt dette findes hensigtsmæssigt f.eks. på baggrund af deltagerantallet. Aflysning skal annonceres via Golfbox.

Tilmelding:

Tilmelding skal ske på Golfbox i henhold til turneringens betingelser. Tilmeldingsfrist fremgår af turneringbeskrivelsen og skal overholdes. Tilmelding er først endelig, når turneringsfee er betalt. Ved overtegning overføres de sidst tilmeldte til ventelisten. Maksimalt deltagerantal fremgår af turneringsbetingelserne.

Turneringsfee refunderes kun ved afbud til turneringslederen senest dagen før turneringens afholdelse kl 18.00. En spiller kan idømmes karantæne fra turneringer i tilfælde af gentagne udeblivelser uden afbud.

Startliste genereres senest dagen før turneringens afholdelse kl. 12.00 og kan ses på www.golfbox.dk. Der sendes samtidig mail til deltager med startliste og link til indberetning.

Scorekort:

Spilleren skal afhente sit scorekort senest 30 min. før turneringsstart. Ved for sent fremmøde kan spilleren erstattes af den øverst placerede på ventelisten.

Registrering af score skal foregå både på scorekort og elektronisk via tilsendte link. Indberettet score på scorekort er gældende ved forskel på score mellem scorekort og elektronisk score.

Forinden scorekort afleveres, skal spilleren, i såvel stableford som slagspil turneringer, sikre sig at det korrekte antal slag er udfyldt. Det er hulles score, der er det tællende resultat i tilfælde af fejl i totalscoren. Scorekort skal afleveres holdvis og betragtes som afleveret når de er overdraget til turneringsledelsen.

Elektronisk udstyr:

Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr skal være lydløs eller slukket på banen. Overtrædelse kan medføre diskvalifikation efter turneringsledelsens afgørelse.

Persontransporterende køretøjer

Spillere må på ingen måde lade sig transportere under den fastsatte runde, medmindre det er givet tilladelse af turneringsledelsen.

Nærmest hullet:

I turneringer, hvor der konkurreres om ”nærmest hullet”, er det er krav, at bolden er på green. Der måles fra nærmeste hulkant til det punkt på bolden, som er nærmest hullet. Afstanden måles langt jordoverfladen, uanset bolden leje.

 

Afbrydelse af spillet:

Når turneringsledelsen har suspenderet spillet på grund af en farlig situation (torden etc.), må spillerne ikke genoptage spillet, før turneringsledelsen har givet signal til, at spillet genoptages. Hvis de er i færd med at spille et hul, skal de afbryde spillet øjeblikkeligt. Spilleren skal markere og løfte sin bold, jfr. Regel 5.7b og straks begive sig til det nærmeste sikrede sted (tordenskur ved green på hul 12, tordenskur ved hul 17, klubhus, toilet ved hul 5 og 10 eller nærmeste bil).

 

Hvis turneringsledelsen suspenderer spillet af en anden grund (lysforhold etc.) må spillerne færdigspille hullet de er i gang med jf. regel 5.7.

 

Omgående afbrydelse: En lang hyletone fra sirene/horn

 

Almindelig afbrydelse: Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirene/horn

 

Genoptagelse af spillet: To hinanden følgende hyletoner fra sirene/horn

 

Caddie:

Caddie må generelt ikke benyttes.

Spilletempo:

Spillerne skal praktisere ready golf og holdet skal holde sin position i forhold til foranspillende hold, således at start-intervallet ikke ændres væsentligt, samt overholde den opstillede maksimale tidsplan for en runde på banen, der oftest vil være påtrykt scorekortet.

 

Hvis et hold er ude af position og der er opstået et hul til forangående hold, kan turneringsledelsen skride til og påpege for holdet eller enkelte spiller, at de skal holde deres position og kan straffes i henhold il regel 5.6

 

Placeringer:

I tilfælde af lige resultater afgøres placeringen således:

  • Hulspil: Omspil (sudden death playoff)
  • Bruttoslagspil: Omspil (sudden death playoff)
  • Slagspil og Stableford: Laveste handicap, derefter matematisk (bedst på sidste 9, sidste 6 huller etc)

 

Præmieoverrækkelse:

Personlig tilstedeværelse ved præmieoverrækkelse forudsættes. Udeblivelse medfører tab af præmie, men bibeholdelse af placering; præmien tilgår klubben eller uddeles efter sponsors eller turneringsledelsens skøn.

Præmier der indeholder vin eller spiritus, må ikke udleveres til spiller under 18 år. I sådanne tilfælde skal præmier ændres til anden præmie.

Afvigelser fra ovenstående “generelle turneringsbestemmelser” skal fremgå af den pågældende turnerings bestemmelser i Golfbox.

 

Turneringskomitéen, januar 2023