Turneringer

Gennemgående turneringer

Torsdagsmatch

Der spilles match hver torsdag.

Der spilles som udgangspunkt 18 huller. Hvis der er basis for at spille 9 hullers matcher vil dette også være muligt i 2022. Kontakt captain, hvis du er interesseret.

De fleste torsdage spilles individuel match, et par torsdage er der holdmatch.

Herudover spiller vi 3 matcher med vores venskabsklubber Brande, Give og Gyttegaard samt to matcher med Ladies Section.

Præmier:

Præmier overrækkes efter fællesspisningen.

Har man ikke mulighed for at deltage i det sociale fællesskab efter runden, meddeles dette til captain inden man forlader klubhuset. KUN hvis man har gjort dette, vil man kunne få udleveret evt. præmie ifm. næste runde, man deltager i.

Der er som hovedregel præmier til 1. pladsen, 2. pladsen og 3. pladsen i A- og B-rækken. Antal præmier er afhængig af antal deltagere.
Der er endvidere præmier til Tættest på flaget, Færrest puts og Eagles (fadøl). Endelig er der en særlig præmie til Hole in One.

Der er på hver spilledag max 1 gratis fadøl for eagle.

Gennemgående pointmesterskab i A og B rækken:

Der tildeles point på grundlag af resultatet af hver torsdagsmatch, hvor der kan opgøres slagspilsresultat eller stableford resultat.

Runder på midlertidig bane medregnes ikke.

Der spilles efter følgende pointsystem:

Vinder af torsdagsmatchen tildeles 5 point, nr. 2 tildeles 4 point,  nr. 3 tildeles 3 point osv.

Herudover tildeles point for stablefordscore mellem 29 point og 45 point eller slagspilscore mellem netto 79 point og netto 63 point.

Stablefordscore/slagspilscore på hhv. 29 og 79 giver 1 point, score på hhv. 30 og 78 giver 2 point og score på hhv. 31 og 77 giver 3 point. Således fortsætter tildeling indtil maksimal pointtildeling opnås ved Stablefordscore/slagspilscore på hhv. 45 og 63, der giver 17 point.

Spillere, der rykker mellem A- og B-rækken i løbet af sæsonen får sine point overført.

Man hører til den række, man befinder sig i, efter sidste tællende match i Mens Section.

Når sæsonen er slut kåres vinderne i A og B rækken med flest point. Der medregnes maksimalt de 10 bedste runder.

Til vinderne i hver række er der vandrepokal og præmie. Til nr. 2 er der præmie.

I tilfælde af pointlighed vinder den spiller, der har højst antal point i en gældende match. Hvis flere spillere har samme antal point, vinder den spiller, der har flest runder med dette antal point.
Ved fortsat pointlighed vinder den spiller, der derefter har højst antal point/flest runder med højst antal point osv

Hulspilsmesterskab:

Seneste tilmeldingsfrist er torsdag den 28. april 2022.

Deltagelse i hulspil tæller kun som 1 match i forhold til kvalifikationskrav om 10 runder for at deltage i Ruder Cup.

Hulspils mesterskabet afvikles efter Cup-system. Der spilles med fuldt handicap.

Til vinderen er der vandrepokal og præmie. Til nr. 2 er der præmie.

De tilmeldte spillere vil i 1. runde blive seedet efter deres handicap gældende på tidspunktet for udarbejdelse af turneringsplan. Der vil blive afsat faste terminsperioder, indenfor hvilke den enkelte rundes turnering skal være færdigafsluttet. Finalen skal være afviklet inden generalforsamling.

Vinder af hulspilsmatch er vært ved en fadøl efter matchen – og sikrer meddelelse til captain om resultat.

Hvis man spiller hulspil om torsdagen, kan man ikke samtidig deltage i dagens Mens Section. Førstnævnte spiller i programmet har ansvaret for at aftale spilletidspunkt. Tvister mellem to spillere om spilletidspunkt, og turnering, hvor spilletidspunktet ikke er aftalt senest 10 dage før terminsfristens udløb, skal forelægges captain inden fristens udløb. Captain afgør herefter endegyldigt spilletidspunkt eller hvem, der vinder uden kamp.

Regler:

Der spilles med fuldt spillehandicap. Spilleren med det højeste handicap får tildelt et handicap svarende til differencen mellem sit eget og modspillerens handicap.

F.eks. Spiller A handicap 20, Spiller B, handicap 10. Spillehandicap for A : 20 – 10 = 10, der fordeles på de sværeste huller efter banens handicapnøgle. B spiller herefter i handicap 0.

Ved uafgjort efter 18 huller har ingen af spillerne tildelt ekstra slag. Dvs. man spiller scratz. Omspil starter på hul 17 og fortsætter på hul 1, hvis afgørelse ikke er sket efter spil på hul 17 og hul 18.

Puttekonkurrence:

Der er puttekonkurrence hver gang der spilles med individuelle scores. I ydersæsonen kan captain beslutte, at der ikke tælles puts af hensyn spilhastighed og mørkets frembrud.

Gennemgår sponsor alle torsdage er Nybolig.

Antal puts påføres det normale scorekort.

Reglerne er følgende: Et put er først gældende når ens bold befinder sig på green. Alle slag/put´s tæller efter bolden har haft hvile på rette green. I Stableford skal man notere 2 put ud for hullet i tilfælde af, at man har opbrugt sine slag og ikke kan spille hullet færdigt.

Har to eller flere spillere samme antal puts afgøres vinder ved lodtrækning.

Vinder af puttekonkurrencen over hele året er den spiller, som har opnået flest point. Der medregnes maksimalt de 8 bedste runder

Der tildeles point ved antal put mellem 21 put og 33 put.

33 put giver 1 point, 32 put giver 2 point, 31 put giver 3 point. Således fortsættes indtil maksimal pointtildeling opnås ved 21 put, der giver 13 point.

Til vinderen er der vandrepokal og præmie. Til nr. 2 er der præmie.

I tilfælde af pointlighed vinder den der har runden/flest runder med flest point. Ved fortsat pointlighed næst højeste point osv.

Birdiekonkurrence

Alle birdies hen over sæsonen registreres til den løbende birdiekonkurrence.

Der er præmie til nr. 1 og 2.

Hole in one

For første hole in one i sæsonen sponserer Tørring Autolak en Ditec behandling.

Shoot-out:

Der kvalificeres 3 spillere fra hhv. A-rækken og B-rækken, i alt 6 personer. For at opnå kvalifikation skal man præstere 1 af de 3 bedste scores over hele sæsonen i den række, man tilhører. Med score forstås den pointtildeling, der er opnået efter metoden beskrevet ovenfor under gennemgående pointmesterskab i A og B rækken.

Runder på midlertidig bane medregnes ikke.

Afgørende for hvilken række, man befinder sig i, vil være den række, man tilhører på næstsidste spillerunde.

Det er en forudsætning for kvalifikation, at man har deltaget i minimum 5 torsdagsmatcher.

Ved scorelighed kvalificeres den, der har opnået scoren senest (score fra september er bedre end tilsvarende score fra juni).

Shoot-out foregår som afslutning på sidste spillerunde før generalforsamlingen. Som tidligere på hul 18, men ved omspil vil der blive ændret tee-sted, evt. start fra bunker osv.

Der spilles med fuldt spillehandicap, også ved omspil.

Til vinderen er der præmie sponseret af Baunegolf.

Ruder Cup kvalifikation

Afvikles den første lørdag i oktober, hvor Brande, Give, Gyttegård og Jelling mødes for at kæmpe om Ruder Cup trofæet.

I 2022 skal Ruder Cup afvikles hos Gyttegaard Golfklub.

Vores hold til Ruder Cup består af 12 A spillere (max. hcp 18,0) samt 6 B spillere (min. hcp 18,1). Heraf kan captain tildele to wildcards, heraf går den ene sædvanligvis til captain, hvis han ikke har kvalificeret sig til deltagelsen.

For at kunne deltage i kvalifikationen til Ruder Cup skal man have spillet min. 10 matcher, hvilket er uanset spilleformat.

Ved kvalifikation medregnes de ti bedste runder efter samme pointtildeling som beskrevet ovenfor under gennemgående pointmesterskab i A og B rækken. Kvalifikationspoint til Ruder Cup baseres fra 2022 dog på opnåede stablefordpoint uanset om man har spillet slagspil eller stableford.

Runder på midlertidig bane medregnes ikke.

Rækketilhør opgøres efter sidste tællende match i Mens Section.

Ruder Cup 2022 – Resultat

Ruder Cup blev i 2022 spillet for 21. gang. Denne gang i Gyttegaard lørdag den 1. oktober 2022.

Jelling opnåede en flot 2. plads, kun slået af Gyttegaard.

Gyttegaard fik 19 point, Jelling 13,25 point, Brande 8,75 point og Give 7 point.

Nedenfor Jellings stærke hold.

Ruder Cup 2021 – Resultat

Ruder Cup blev i 2021 spillet for 20. gang. Denne gang i Give lørdag den 2. oktober 2021.

Jelling opnåede en flot 2. plads, kun slået af Gyttegaard.

Gyttegaard fik 18,5 point, Jelling 13,75 point, Give 10,75 point og Brande 5 point.

Nedenfor Jellings stærke hold.

Ruder Cup 2020 – Resultat

På Jelling Golfklubs dejlige bane blev der spillet Ruder Cup lørdag den 3. oktober 2020.

Matchen blev i 2020 afviklet for 19 gang.

Jelling blev for første gang i 19 år vinder af trofæet med 18,5 point foran Gyttegaard med 11 point, Brande med 10 point og Give med 8,5 point.

Nedenfor ses de glade vindere.

Tidligere års Ruder Cup hold

Vinderne af de løbende turneringer

2022

Gennemgående pointmesterskab i A og B rækken (10 bedste runder)

A-Rækken: Lars Damgaard, B-rækken: Erling Vistisen Andersen

Hulspilsmesterskab: Jacob Hess Aarup

Puttekonkurrence (8 bedste runder): Erling Vistisen Andersen

Flest birdies: Stephan Wøbbe

Shoot-out: Gudmund Skovbjerg Jeppesen

Nedenfor billede af vinderne.

2021

Gennemgående pointmesterskab i A og B rækken (10 bedste runder)

A-Rækken: Ibrahim Erdogan, B-rækken: Søren Fjordside

Hulspilsmesterskab: Bjarne Siersbæk

Puttekonkurrence (8 bedste runder): Bjarne Siersbæk

Flest birdies: Bjarne Siersbæk

Shoot-out: Lars Damgaard

Billede af vinderne afventer.

2020

Gennemgående pointmesterskab i A og B rækken (10 bedste runder)

A-Rækken: Thomas Jul Hansen, B-rækken: Søren Fjordside

Hulspilsmesterskab: Thomas Jul Hansen

Puttekonkurrence (8 bedste runder): Kristian Lillelund Seest

Flest birdies: Bjarne Siersbæk

Shoot-out: Mads Tornvig Andersen

Nedenfor billede af vinderne

2019

Gennemgående pointmesterskab i A og B rækken (10 bedste runder)

A-Rækken: Jonas Poulsen, B-rækken: Peter Vejrum

Hulspilsmesterskab: Bjarne Siersbæk

Puttekonkurrence (8 bedste runder): Ib Spøer

Flest birdies: Bjarne Siersbæk

Shoot-out: Søren Brandt Pedersen

Nedenfor billede af vinderne

2018

Gennemgående pointmesterskab i A og B rækken (10 bedste runder)

A-Rækken: Ib Spøer, B-rækken: Peter Vejrum

Hulspilsmesterskab: Henrik Juul Andreasen

Puttekonkurrence (5 bedste runder): Ib Spøer

Flest birdies: Ib Spøer

Shoot-out: Jonas Poulsen