Firkløver

Firkløver fritspilsaftale 2020

Følgende klubber deltager i Firkløver fritspilsaftalen for 2018:

Birkemose Golf Club

Brande Golfklub

Dejbjerg Golf Klub

Give Golfklub

Herning Golf Klub

Jelling Golfklub

Kellers Park Golf Club

Åskov Golfklub

 

Medlemmer

Firkløveret tilbydes kun til klubbernes fuldtidsmedlemmer og dermed ikke til fleksmedlemmer, hverdagsmedlemmer eller naboklubmedlemmer eller andre med begrænset spilleret.
Firkløveret skal altid købes i medlemmets hjemmeklub.

Et medlem, der skifter klub mellem Brande og Herning eller Åskov og Herning, kan ikke købe et Firkløver de første 12 måneder.

 

Rettigheder

Firkløveret giver fri adgang til klubbernes 18-hullers baner, samt deltagelse i alle åbne turneringer på samme vilkår, som medlemmer.
Gæster skal forud for besøg altid anvende Golfbox tidsbestilling efter klubbernes gældende retningslinjer. Anvender klubberne en gæstebog, skal denne anvendes og bagtag skal bæres synligt.

 

Administration

Klubberne skal i Golfbox medlemsregistret løbende registrere egne medlemmer med Firkløver og skal hver måned indsende opgørelser over salg og besøg til samarbejdets forretningsfører.
Forretningsføreren samler de modtagne opgørelser og udarbejder en oversigt over salg og besøg, som promo hver måned udsendes til klubbernes sekretariater.

 

Økonomi

Prisen for et Firkløver er for 2020 aftalt til 800 kr. hvoraf sælgende klub beholder 200 kr. som en direkte indtægt, mens 600 kr. hensættes til den fælles pulje, som fordeles efter besøgstallet i hver klub.
Fordeling af klubbernes salg, besøg og indtægter udarbejdes pr. 30. jun, 30. september og 31. december. Afregning mellem klubberne sker aconto i juli måned og endeligt i januar måned.