Regler for deltagelse i seniorklubben

Seniorklubben er åben for alle medlemmer af Jelling Golfklub, fra det år de fylder 60 år, og for deres ægtefælle/samlever uanset alder. Hvis dit handicap er højere end 54, skal du dog spille med handicap 54, men vil blive reguleret i forhold til dit aktuelle handicap

Spillere med handicap højere end 54 kan kun spille i 9 hullers matchen.

Der betales et årligt kontingent på 200 kr.

 

  • Fra 16. marts til 28.september spilles der hver onsdag med start kl. 9.00, mødetid senest kl. 8.30.
  • Fra 5. oktober til 26. oktober spilles der med start kl. 10.00, mødetid senest kl. 9.30
  • Der skal afleveres udfyldt scorekort, og der betales matchfee på 10 kr., som betales via bankoverførsel eller via mobilepay. Det er muligt at indbetale et engangsbeløb på kr. 200, som dækker hele sæsonen.(undtaget er særarrangementer)
  • Der spilles 18 huller i 2/3 rækker – A, B og (C) række. Vi fortsætter også med 9 hullers match i det kommende år.
  • For at komme i præmierækken, er det en betingelse at scorekort er underskrevet og i øvrigt korrekt udfyldt og, at man er til stede ved præmieuddelingen.
  • Tilmelding via Golf-Box og tilmeldingsfristen er kl. 12 mandagen før spilledagen. Ændringer o.l. skal ske til Jørgen Runge Jensen.

I perioden fra 1.november til medio marts holder Seniorklubben vinterpause

Der kan selvfølgelig på eget initiativ spilles golf på onsdage i perioden, hvor Seniorklubben holder vinterpause. 

 Opstart på ny sæson onsdag, den 16. marts mødetid kl. 8.30 med start kl. 9.00.   

 

Program (særarrangementer) for 2022

Onsdag, den 13. april                 – Forårsmatch                                          

Onsdag, den 25. maj                 – Udflugt til Vestfyns Golfklub

Onsdag, den 15. juni                 -Sommerturnering

Onsdag, den 13. juli                  – Udflugt til Ikast Golfklub

Onsdag, den 10. august           -Venskabsmatch Jelling/Vejle

Onsdag, den 24. august           -Udflugt til Stensballegaard Golfklub

Onsdag, den 12. oktober         -Generalforsamling                                        

Nærmere om de enkelte arrangementer følger ca. 1 måned før afholdelse. Mht. arrangementerne spilles der både18 huller og 9 huller, dog ikke i venskabsmatcherne. Tilmelding skal altid ske via Golf-Box og betaling for deltagelse via bankoverførsel til Seniorklubbens bankkonto eller Mobilepay (se bagsiden af folderen). Normal frist er onsdagen kl.12 før den pågældende onsdag.

NB: Med forbehold for eventuelle ændringer i udflugtsprogrammet.

Hvis du vil vide mere om Seniorklubben, er du velkommen til at kontakte:

Freddy Kastberg , formand

tlf.: 22220534    E-mail: freddy.kastberg@gmail.Com

Allan Bruno,  kasserer

tlf. 28516101      E-mail: allanbruno.ab@gmail.com

Jørgen Runge Jensen, matchkoordinater

tlf.: 51522662     E-mail: j.runge@mail.tele.dk

 

                                           

Bank: Vestjysk Bank, Jelling filial

Reg.nr. 9551

Konto nr. 6130057762

Mobilepay  652020