Mens Section

Ledelsen af Mens Section

CaptainBendt Jensen2013 7611Send Mail
Vice CaptainKarsten Lomholt4058 5565Send Mail
Vice CaptainJan Frandsen 2178 9466Send mail
Vice CaptainLars Damgaard4019 9493Send mail
Vice CaptainOle Stig Jensen2087 1366Send mail
Vice CaptainHans Peder Olesen4249 8999Send mail
Vice CaptainJonas Poulsen6124 1386Send mail
VicecaptainBent Sig Christensen2178 1711Send mail
VicecaptainJohn Thorup Jacobsen9155 5868Send mail
KassererAnders Steenkjær4056 1495Send mail
Udflugter og
venskabsmatcher
Poul Følbæk2089 3400Send mail
Hjælpere LS
og mad
Rekruttering
Erling V. Andersen6054 5751Send mail
SponsorerKeld Sparvath Sørensen6053 4476Send mail
SponsorerMads Tornvig Andersen22662254Send mail
SponsorerMichael Tolvard Pedersen3010 2638Send mail

Hvad er Mens Section – er du interesseret i at være med?

Mens Section er et tilbud til alle mænd, som har tid og lyst til at mødes en gang om ugen for at spille golf sammen.

Udover golfspillet er der fokus på det sociale gennem variation i sammensætning af bolde, samt hygge efter runden med fælles spisning og præmieoverrækkelse.

Vi vil meget gerne have flere til at være med. Prøv at spille med en runde og vurder om det er noget for dig.

Hvem kan være med:

Det kan alle mænd, som er over 18 år, eller fylder 18 år i sæsonen, og som har et hcp. på 42 og derunder.

Spilletidspunkt:

Vi spiller hver torsdag. Starttidspunktet vil som udgangspunkt blive placeret mellem kl. 15.45 og kl. 16.15.  De første runder og de sidste runder i året, er det dog nødvendigt at starte lidt tidligere på grund af tidspunkt for solnedgang.

Seneste udslagstidspunkt fremgår af matchplanen.

Vi forsøger at tage hensyn til spillere, som på grund af deres job har svært ved at spille så tidligt på eftermiddagen. Vi prioriterer derfor ved udarbejdelse af startliste, at disse spillere får dagens seneste starttider.

Tilmelding:

Tilmelding sker via golfbox.dk. Du finder kommende match i kalenderen og melder dig til. Der er sidste tilmeldingsfrist tirsdag kl. 23.30. Startliste udarbejdes senest onsdag kl. 21.00.

Vil du gerne vide mere:

Hvis du har andre spørgsmål er du velkommen til at kontakte Bendt Jensen (captain) på telefon 2013 7611 eller e-mail Send mail

Link til støttematerialer beregnet for ledelsen af MS

Opgavebeskrivelse til ansvarlige for match Link Link

Rollefordeling Link

Hvad koster det at være med i Mens Section

Prisen for at være med i MS består af et kontingent og betaling for deltagelse i matcher.

Kontingent

Årligt kontingent udgør 300 kr. Beløbet inkluderer en Hole-in-One forsikring, hvor MS betaler en omgang fadøl til alle deltagere i MS matchen.

Kontingent ved indmeldelse efter 1. juni udgør 225 kr. Efter 1. september 50 kr.

Har du ikke været med før, og er du interesseret i at prøve at spille med, er du meget velkommen til at være med 1 gang, før du beslutter dig til, om du vil være medlem.

Deltagelse i Ruder Cup og i udflugter, hvortil MS yder store tilskud forudsætter, at man har betalt fuldt kontingent (300 kr.).

Matchfee inkl. spisning

For at styrke det sociale samvær er der spisning og præmieoverrækkelse efter matchen. Der er mulighed for at vælge spisning fra, hvis dette ikke ønskes. Vi ser gerne, at man deltager i det sociale fællesskab – selvom man ikke spiser.

Deltagelse i torsdagsmatcher o.lign. inkl. spisning: 110 kr.

Deltagelse i torsdagsmatcher o.lign. uden spisning: 30 kr.

Deltagelse i hulspilsmesterskabet: 50 kr.

Ledsagende gæster til torsdagsmatcher: 110 kr.

Betaling

Betaling sker via Mobilepay 217884 eller netbank på 9203 2075138779

Betaling af turneringsfee skal være overført senest tirsdag kl. 23.30.

Der MÅ IKKE betales for flere arrangementer ad gangen. ALTSÅ der må ikke betales f.eks. 460 kr. for ”Matchfee + Hulspil + Kontingent” i én betaling – Dette kræver 3 indbetalinger!!!!.

Følgende betegnelse skal benyttes for at lette kassererens arbejde:
#35 (Eksempel hvis du spiller match den 27. august 2020)
#H for Hulspil
#K for Kontingent
#R for deltagelse i Ruder Cup

Ved betaling skriv derfor venligst hvilken uge betalingen vedrører på følgende måde: “#ugenummer (Du skal ikke skrive andet!).  Eksempel:
Ved deltagelse den 27. august 2020(uge 35) skriver du #35.
Ved kontingentbetaling skriver du #K
Ved deltagelse i hulspil skriver du #H

Dameøl:

10 kr. – dog max èn pr. aften – erlægges i fælleskassen. Registreres af markøren på scorekortet.

Mål for sæsonen 2020

Vi håber med en nedenstående mål at kunne gøre Mens Section endnu mere attraktivt, så vi alle får en god sæson og kan byde velkommen til både tidligere medlemmer – og meget gerne et antal nye medlemmer.

MålInitiativer
Deltagelsen i torsdagsmatcher og udflugter skal samlet set forøges så vi opnår et gennemsnitligt deltagerantal på mindst 45 spillere.
Heraf skal A-række spillere forøges til mindst 20 spillere for at opnå en mere ligelig fordeling.
Fortsat passende afveksling i matchformer og valg af tee-sted.

Spil fra "dameteested" begrænses til fortrinsvis kun i ydersæsonen.

Særlig indsats for at tiltrække nye "yngre" spillere.

Ved udarbejdelse af startliste tages hensyn til ønsker om sene starttider begrundet i arbejdshensyn o.lign.

Det er frivilligt om man ønsker at deltage i spisningen efter runden.

MS ledelsen skal et antal gange deltage i onsdagsmatcherne og fortælle om MS.

Anbefal MS til dit spillernetværk.

Mail udsendes kort forud for sæsonen til alle medlemmer i JGK, der vil kunne spille MS.
Fortsat fokus på initiativer, der kan sikre fremdrift i spillet, så tiden fra første bold slår ud til spisning og præmieoverrækkelse er afsluttes kan minimeresDer spilles med Gunstart.

Det fremgår af scorekort hvornår man skal have færdigspillet hullet.

Førstnævnte spiller i hver bold har ansvar for at bolden holder tiden, og må få tempoet sat op, hvis bolden ikke kan holde tiden eller følge bolden foran.

Der følges løbende op på tidsforbrug og adfærd, der kan fremme spilhastighed.