Mens Section

Ledelsen af Mens Section

CaptainLars Damgaard4019 9493Send mail
Vice CaptainBendt Jensen2013 7611Send Mail
Vice CaptainKarsten Lomholt4058 5565Send Mail
Vice CaptainJan Frandsen 2178 9466Send mail
Vice CaptainOle Stig Jensen2087 1366Send mail
Vice CaptainHans Peder Olesen4249 8999Send mail
VicecaptainKeld Sparvath Sørensen6053 4476Send mail
VicecaptainMichael Tolvard Pedersen3010 2638Send mail
VicecaptainSteen B. Nielsen2989 2618Send mail
VicecaptainSvend Daverkosen2270 0710Send mail
KassererAnders Steenkjær4056 1495Send mail
UdflugterPoul Følbæk2089 3400Send mail
Hjælpere til LS (Liste servering)Søren Fjordside6178 0060Send mail
SponsorerJonas Poulsen6124 1386Send mail
SponsorerBendt Jensen2013 7611Send Mail
SponsorerJohn Sahlerz2026 5575Send mail

Hvad er Mens Section – er du interesseret i at være med?

Mens Section er et tilbud til alle mænd, som har tid og lyst til at mødes en gang om ugen for at spille golf sammen.

Udover golfspillet er der fokus på det sociale gennem variation i sammensætning af bolde, samt hygge efter runden.

Efter matchen er der fælles spisning og præmieoverrækkelse alle torsdage bortset fra runderne i sommerferien.

Vi vil meget gerne have flere til at være med. Prøv at spille med en runde og vurder om det er noget for dig.

Hvem kan være med:

Det kan alle mænd, som er medlem af Jelling Golfklub, er over 18 år, eller fylder 18 år i sæsonen, og som har et hcp. på 42 og derunder.

Spilletidspunkt:

Vi spiller hver torsdag. Starttidspunktet vil som udgangspunkt blive placeret mellem kl. 15.45 og kl. 16.15.
Der tilbydes lidt senere start end ovenfor for spillere, der på grund af arbejde eller andet ikke kan nå frem til “normalt” starttidspunkt. Disse bolde vil være uden spisning, men vil som minimum være klar til at deltage i præmieoverrækkelsen. Det er et krav, at disse bolde skal kunne spille en runde på 3 timer og 45 minutter (trebolde).
Vi vil ligeledes tilbyde mulighed for at spille 9 hullers match. Kontakt gerne captain, hvis du er interesseret.

De første runder og de sidste runder i året, er det dog nødvendigt at starte lidt tidligere på grund af tidspunkt for solnedgang.

Seneste udslagstidspunkt fremgår af matchplanen.

Vi forsøger endvidere at tage hensyn til spillere, som på grund af deres job har svært ved at spille så tidligt på eftermiddagen. Vi prioriterer derfor ved udarbejdelse af startliste, at disse spillere får dagens seneste starttider.

Tilmelding:

Tilmelding sker via golfbox.dk. Du finder kommende match i kalenderen og melder dig til. Der er sidste tilmeldingsfrist tirsdag kl. 23.30.

Link til tilmelding: Link

Startliste udarbejdes senest onsdag kl. 21.00.

Vil du gerne vide mere:

Hvis du har andre spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lars Damgaard (captain) på telefon 4019 9493 eller e-mail lars.damgaard@jellingnet.dk

Link til støttematerialer beregnet for ledelsen af MS

Opgavebeskrivelse til ansvarlige for match Link

Rollefordeling Link

Hvad koster det at være med i Mens Section

Prisen for at være med i MS består af et kontingent og betaling for deltagelse i matcher.

Kontingent

Årligt kontingent udgør 300 kr. Beløbet inkluderer en Hole-in-One forsikring, hvor MS betaler en omgang fadøl til alle deltagere i MS matchen.

Kontingent ved indmeldelse efter 1. juni udgør 225 kr. Efter 1. september aftales med captain.

Har du ikke været med før, og er du interesseret i at prøve at spille med, er du meget velkommen til at være med 1 gang, før du beslutter dig til, om du vil være medlem.

Deltagelse i Ruder Cup og i udflugter, hvortil MS yder store tilskud forudsætter, at man har betalt fuldt kontingent (300 kr.).

Matchfee inkl. spisning

For at styrke det sociale samvær er der spisning og præmieoverrækkelse efter matchen. Der er mulighed for at vælge spisning fra, hvis dette ikke ønskes. Vi ser gerne, at man deltager i det sociale fællesskab – selvom man ikke spiser.

Spisning starter 4½ timer efter sidste tee off

Deltagelse i torsdagsmatcher o.lign.

Matchfee: 30 kr.

Fællesspisning: a) 3 stk. smørrebrød: 45 kr. b) Sandwich: Pris pt. ikke fastsat.

Ledsagende gæster til torsdagsmatcher betaler samme pris som MS medlemmer.

Deltagelse i hulspils mesterskabet: 50 kr.

Betaling

Det opfordres til at ALLE betaler med Mobilepay (nr. 217884). Alternativt er at benytte netbank på 9203 2075138779.

Betaling foretages således:

Der MÅ IKKE betales for flere arrangementer ad gangen. ALTSÅ der må ikke betales f.eks. 430 kr. for ”Matchfee + Hulspil + Kontingent” i én betaling – Dette kræver 3 indbetalinger!!!!.

Følgende betegnelse skal benyttes for at lette kassererens arbejde:

MS14 (Eksempel hvis du spiller match den 07. april 2022 (Uge 14))
HUL     (Ved deltagelse i Hulspil angives betalingstekst HUL)
KON    (Ved kontingent angives betalingsteksten KON)
RUDE  ( Ved deltagelse i Ruder Cup angives betalingsteksten RUDE)
TØJ     (Ved køb af tøj angives betalingsteksten TØJ)

Mål for sæsonen 2023

Vi håber med en nedenstående mål at kunne gøre Mens Section endnu mere attraktivt, så vi alle får en god sæson og kan byde velkommen til både tidligere medlemmer – og meget gerne et antal nye medlemmer.

MålInitiativer
Deltagelsen i torsdagsmatcher og udflugter skal forøges så der er et gennemsnit på 17 spillere i A-rækken og 27 spillere i B-rækken, i alt 44 spillere i gennemsnit pr. runde.

Vi skal være 100 kontingentbetalende i 2023.
Fortsat passende afveksling i matchformer og valg af tee-sted.

Spil fra "dameteested" begrænses til fortrinsvis kun i ydersæsonen.

Særlig indsats for at tiltrække nye "yngre" spillere.

Senere starttidspunkt uden spisning for spillere, der ikke kan starte til sædvanligt tidspunkt.

Ved udarbejdelse af startliste tages hensyn til ønsker om sene starttider begrundet i arbejdshensyn o.lign.

Det er frivilligt om man ønsker at deltage i spisningen efter runden.

Anbefal MS til dit spillernetværk.

Der udleveres gavekort i forbindelse med onsdagsmatcher. Gavekortet giver adgang til at deltage i 1 MS match uden betaling for matchfee og mad.

Nye medlemmer af JGK, der opfylder kriterierne for deltagelse kontaktes personligt, evt. via mail, med opfordring til at deltage i MS

Medlemmer der gerne vil prøve at spille MS har generelt mulighed for at deltage første gang helt gratis

Mail udsendes kort forud for sæsonen til alle medlemmer i JGK, der vil kunne spille MS.
Vi skal blive nr. 1 eller 2 til Ruder Cup, der i 2023 afholdes i Brande.
Fortsat fokus på initiativer, der kan sikre fremdrift i spillet, så tiden fra første bold slår ud til spisning og præmieoverrækkelse er afsluttes kan minimeres.Der spilles med Gunstart.

Det fremgår af scorekort hvornår man skal have færdigspillet hullet.

Førstnævnte spiller i hver bold har ansvar for at bolden holder tiden, og må få tempoet sat op, hvis bolden ikke kan holde tiden eller følge bolden foran.

Spisning starter 4½ timer efter sidste tee off.

Der følges løbende op på tidsforbrug og adfærd, der kan fremme spilhastighed.