Mens Section

Ledelsen af Mens Section

CaptainBendt Jensen2013 7611Send Mail
Vice CaptainKarsten Lomholt4058 5565Send Mail
Vice CaptainJan Frandsen 2178 9466Send mail
Vice CaptainLars Damgaard4019 9493Send mail
Vice CaptainOle Stig Jensen2087 1366Send mail
Vice CaptainHans Peder Olesen4249 8999Send mail
Vice CaptainJonas Poulsen6124 1386Send mail
VicecaptainBent Sig Christensen2178 1711Send mail
VicecaptainJohn Thorup Jacobsen9155 5868Send mail
KassererAnders Steenkjær4056 1495Send mail
UdflugterPoul Følbæk2089 3400Send mail
Hjælpere LS
og mad
Erling V. Andersen6054 5751Send mail
SponsorerKeld Sparvath Sørensen6053 4476Send mail
SponsorerMads Tornvig Andersen22662254Send mail
SponsorerMichael Tolvard Pedersen3010 2638Send mail

Hvad er Mens Section – er du interesseret i at være med?

Mens Section er et tilbud til alle mænd, som har tid og lyst til at mødes en gang om ugen for at spille golf sammen.

Udover golfspillet er der fokus på det sociale gennem variation i sammensætning af bolde, samt hygge efter runden.

Nogle torsdage spiller vi bare og nyder en øl, vand og måske en sandwich sammen med de spillere man har spillet med. Andre torsdage er der fælles spisning og præmieoverrækkelse. Det fremgår af matchplanen hvilke torsdage, der er med eller uden fælles spisning.

Vi vil meget gerne have flere til at være med. Prøv at spille med en runde og vurder om det er noget for dig.

Hvem kan være med:

Det kan alle mænd, som er over 18 år, eller fylder 18 år i sæsonen, og som har et hcp. på 42 og derunder.

Spilletidspunkt:

Vi spiller hver torsdag. Starttidspunktet vil som udgangspunkt blive placeret mellem kl. 15.45 og kl. 16.15 på de torsdage, hvor der er fælles spisning.  De første runder og de sidste runder i året, er det dog nødvendigt at starte lidt tidligere på grund af tidspunkt for solnedgang. Spilledage, hvor der ikke er fælles spisning, tilbydes spillere, der har mulighed for det, start fra ca. kl. 14:30.

Seneste udslagstidspunkt fremgår af matchplanen.

Vi forsøger at tage hensyn til spillere, som på grund af deres job har svært ved at spille så tidligt på eftermiddagen. Vi prioriterer derfor ved udarbejdelse af startliste, at disse spillere får dagens seneste starttider.

Tilmelding:

Tilmelding sker via golfbox.dk. Du finder kommende match i kalenderen og melder dig til. Der er sidste tilmeldingsfrist tirsdag kl. 23.30. Startliste udarbejdes senest onsdag kl. 21.00.

Vil du gerne vide mere:

Hvis du har andre spørgsmål er du velkommen til at kontakte Bendt Jensen (captain) på telefon 2013 7611 eller e-mail Send mail

Link til støttematerialer beregnet for ledelsen af MS

Opgavebeskrivelse til ansvarlige for match Link

Rollefordeling Link

Hvad koster det at være med i Mens Section

Prisen for at være med i MS består af et kontingent og betaling for deltagelse i matcher.

Kontingent

Årligt kontingent udgør 300 kr. Beløbet inkluderer en Hole-in-One forsikring, hvor MS betaler en omgang fadøl til alle deltagere i MS matchen.

Kontingent ved indmeldelse efter 1. juni udgør 225 kr. Efter 1. september aftales med captain.

Har du ikke været med før, og er du interesseret i at prøve at spille med, er du meget velkommen til at være med 1 gang, før du beslutter dig til, om du vil være medlem.

Deltagelse i Ruder Cup og i udflugter, hvortil MS yder store tilskud forudsætter, at man har betalt fuldt kontingent (300 kr.).

Matchfee inkl. spisning

For at styrke det sociale samvær er der spisning og præmieoverrækkelse efter matchen. Der er mulighed for at vælge spisning fra, hvis dette ikke ønskes. Vi ser gerne, at man deltager i det sociale fællesskab – selvom man ikke spiser.

Deltagelse i torsdagsmatcher o.lign.

Matchfee: 30 kr.

Fællesspisning (varm ret): 85 kr.

Sandwich (runder uden fællesspisning): 40 kr.

Ledsagende gæster til torsdagsmatcher betaler samme pris som MS medlemmer.

Deltagelse i hulspilsmesterskabet: 50 kr.

Betaling

Det opfordres til at ALLE betaler med Mobilepay (nr. 217884). Alternativt er at benytte netbank på 9203 2075138779.

Betaling foretages således:

Der MÅ IKKE betales for flere arrangementer ad gangen. ALTSÅ der må ikke betales f.eks. 430 kr. for ”Matchfee + Hulspil + Kontingent” i én betaling – Dette kræver 3 indbetalinger!!!!.

Følgende betegnelse skal benyttes for at lette kassererens arbejde:

MS14 (Eksempel hvis du spiller match den 08. april 2021 (Uge 14))
HUL     (Ved deltagelse i Hulspil angives betalingstekst HUL)
KON    (Ved kontingent angives betalingsteksten KON)
RUDE  ( Ved deltagelse i Ruder Cup angives betalingsteksten RUDE)
TØJ     (Ved køb af tøj angives betalingsteksten TØJ)

Mål for sæsonen 2021

Vi håber med en nedenstående mål at kunne gøre Mens Section endnu mere attraktivt, så vi alle får en god sæson og kan byde velkommen til både tidligere medlemmer – og meget gerne et antal nye medlemmer.

MålInitiativer
Deltagelsen i torsdagsmatcher og udflugter skal forøges med 5% i forhold til 2020.
A-rækken skal således forøges fra 17,3 deltagere i snit pr. runde til 18,2 deltagere. A-rækken skal således forøges fra 17,3 deltagere i snit pr. runde til 18,2 deltagere.
B-rækken skal således forøges fra 26 deltagere i snit pr. runde til 27,3 deltagere.

Vi skal vokse fra 84 kontingentbetalende i 2020 til 100 kontingentbetalende i 2021
Fortsat passende afveksling i matchformer og valg af tee-sted.

Spil fra "dameteested" begrænses til fortrinsvis kun i ydersæsonen.

Særlig indsats for at tiltrække nye "yngre" spillere.

Ved udarbejdelse af startliste tages hensyn til ønsker om sene starttider begrundet i arbejdshensyn o.lign.

Det er frivilligt om man ønsker at deltage i spisningen efter runden.

Der tilbydes en attraktiv tøjpakke til rimelige priser

Anbefal MS til dit spillernetværk.

Mail udsendes kort forud for sæsonen til alle medlemmer i JGK, der vil kunne spille MS.
Vi skal blive nr. 1 eller 2 til Ruder Cup, der i 2021 afholdes i Give
Fortsat fokus på initiativer, der kan sikre fremdrift i spillet, så tiden fra første bold slår ud til spisning og præmieoverrækkelse er afsluttes kan minimeresDer spilles med Gunstart.

Det fremgår af scorekort hvornår man skal have færdigspillet hullet.

Førstnævnte spiller i hver bold har ansvar for at bolden holder tiden, og må få tempoet sat op, hvis bolden ikke kan holde tiden eller følge bolden foran.

Der følges løbende op på tidsforbrug og adfærd, der kan fremme spilhastighed.