Sæson 2024, Matchplan og Resultater

Sæsonen 2024

Tilmelding

Optagelse i Men Section sker på første turneringsdag eller i løbet af året. Du melder dig bare til matchen i Golfbox.

Tilmeldingen til turneringerne kan kun ske via Golfbox. ( www.Golfbox.dk ) Man logger sig ind ved login og kodeord, hvorefter man går ind på tilmeldinger.

Sidste frist for tilmeldinger er tirsdage kl. 21.00. Startliste foreligger senest onsdag kl. 21.00.

Tilmeldingsfristen skal overholdes. Der er for meget arbejde omkring ændring af startlister og madbestilling ved eftertilmelding.
OK at spørge om det er muligt, at blive eftertilmeldt, men dette imødekommes som udgangspunkt kun, hvis der er ledige pladser, fx at en tobold kan udvides til en trebold.

Har du ikke fået dig tilmeldt, eller skal du melde fra efter deadline for tilmelding skal du kontakte den ansvarlige for startlisten den pågældende dag, hvilket fremgår af matchplanen.

Mail-service:

Generel info udsendes af captain via Golfbox.

Rækkeinddeling:

Der spilles 18 huller i 2 rækker. Deltagerne vil som hovedregel blive sammensat på tværs af handicap grænserne i 3 eller 4 bolde.

Spilleform:

Matchplanen indeholder en vis variation i spilleform og valg af tee steder.

A veksler mellem Slagspil og Stableford
B spiller Stableford

Enkelte torsdage spilles forskellige holdspilsformer, hvilket fremgår af matchplanen.

Herudover vil der fortsat være fokus på initiativer, der kan sikre fremdrift i spillet, så tiden fra første bold slår ud til spisning og præmieoverrækkelse er afsluttes kan minimeres. Spisning starter 4½ timer efter sidste tee off.

Se her hvordan du kan bidrage til god fremdrift i spillet. Link

Ved resultat lighed dvs. samme antal slag/points afgøres resultatet efter laveste handicap og efterfølgende efter sidste 9 – 6 – 3 – 1 huller på scorekortet (uanset hulstart ved gunstart).
Puttekonkurrencer dog efter lodtrækning.

EDS regulering:

Der fortages som udgangspunkt EDS regulering alle spilledage. Undtaget kan være venskabsmatcher og udflugter, hvis der ikke er indberettet til golfbox.

Matchplan 2024

Matchplanen for 2024 viser

  • Hvilke datoer der spilles
  • Matchform og hvilket tee-sted vi slår ud fra
  • Navn for match inklusiv sponsornavn
  • Om der fælles spisning
  • Hvem der er captain og vicecaptain på den enkelte spilledag
  • Hvem der er ansvarlig for udarbejdelse af startliste og resultatopgørelse i Golfbox
  • Hvem der er ansvarlig for sponsor/præmier den enkelte spilledag

Bemærk at matchplanen opdateres med småjusteringer i løbet af sæsonen.

Gennemgående sponsorer for hele sæsonen:

  • Putteturnering: ???

Der henvises herudover til sponsorsiden, hvor det fremgår hvilke sponsorer, der støtter Mens section.

Se matchplanen for 2024

Mens Matchplan 2024 Version 21 03 24

Der vil løbende over året kunne ske mindre justeringer af matchplanen.

Tilmelding til matcher sker via golfbox.

Resultater 2024

Resultatet af de løbende turneringer vil løbende blive opdateret efter hver spillerunde.

 

Resultater 2023

Resultatet af de løbende turneringer vil løbende blive opdateret efter hver spillerunde.

Res Pr 21 Sep

Shoot Out 21 Sep

Detaljeret Res Pr 21 Sep

Resultater 2022

MS Stilling 15 Sep 22

MS Detaljeret Stilling 15 Sep 22

Resultater 2021

MS Overblik Slutstilling 2021

MS Detaljeret Resultatopgørelse 2021 Slutstilling

Resultater 2020

Resultatet af de løbende turneringer vil løbende blive opdateret efter hver spillerunde.

MS overblik resultater 17-09-2020

MS detaljeret resultatopgørelse 2020 v17-09-2020

Præmieliste 17-09-2020