Indmeldelsesformular

Betaling sendes på faktura efter første fremmøde.
Er du helt ny, så vælg prøvemedlem. Hvis du har spillet før læs om vores medlemsformer
Kun for tidligere medlemmer af en golfklub

Ved underskrift ovenfor accepterer jeg, at mit medlemskab af Jelling Golfklub følger de for klubben til enhver tid gældende vedtægter. Kopi af vedtægterne er udleveret i forbindelse med din indmeldelse i klubben. De opdaterede vedtægter kan til enhver tid ses på klubbens hjemmeside.

Ved indmeldelse af et juniormedlem (3-17 år) underskriver forældre/værge samtidig på, at denne indestår for betaling af et hvert økonomisk mellemværende junioren måtte få med Jelling Golfklub

Et medlemskab af Jelling Golfklub er gældende indtil der modtages en skriftlig udmeldelse. Udmeldelse skal ske skriftligt senest den 1. december i året for at få virkning for næstkommende kalenderår, idet medlemskabet ellers fortsætter for næste kalenderår.

Jelling Golfklub anvender nedenstående data til oprettelse og håndtering af dit medlemskab i henhold til klubbens privatlivspolitik. Kopi af privatlivspolitikken udleveres i forbindelse med din indmeldelse, og er tillige tilgængelig på klubbens hjemmeside.

Ved underskrift på denne indmeldelsesblanket bekræfter du, at du har fået udleveret klubbens vedtægter og privatlivspolitik, og at du er bekendtgjort med betingelserne for ændring af medlemskategori, udmeldelse m.v.