Lokale regler

LOKALREGLER FOR JELLING GOLFKLUB  – januar 2019
1

Banemarkeringer
Grå pæle med hvid topOut of bounds
Grå pæle med rød topStrafområde
Grå pæle med gul topStrafområde
Blå pæleAreal under reparation
Blå pæle med grøn topAreal under reparation med spilleforbud

2
Den nærmeste asfaltkant af vejen mellem 9. og 10. hul danner out of bounds grænse. En bold, der krydser vejen og kommer til hvile på den anden side, er out of bounds, selv om den ligger på en anden del af banen.

3
Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1

4
Alle grå pæle med rød top – blå pæle og blå pæle med grøn top – bænke, affaldsspande og skilte på banen – hvide/gule/røde/blå plader på fairway og 150 meters markeringspæle, behandles som ikke-flytbare forhindringer – lempelse uden straf efter Regel 16.1.

5
Træer med støttepæl eller blåt bånd er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1

6
Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er i strafområdet på 5. eller 16. hul,  må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d (den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3)

  1. hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet skal der fortsættes med denne
  2. hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så skal spilleren fortsætte med den provisoriske
  3. hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid findes i strafområdet – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold, eller med den provisoriske bold

7
Når en bold er ”Out of Bounds” eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (”Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. Hullets tee-områder.) Lokalreglen gælder ikke når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted.

Den fulde ordlyd af Standard Lokalregel E-5 findes her.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALREGEL
Hulspil: Tab af hul; slagspil: 2 strafslag

Godkendt af DGU januar 2019

 

 

Midlertidig lokalregel for Hul 10 – sprinklerhoved tæt på venstre greenbunker.

Sprinklerhovedet er område med spilleforbud i en radius på én køllelængde fra sprinklerhovedet.

Området behandles som et unormalt baneforhold.

Lempelse uden straf skal tages for gene fra område med spilleforbud efter Regel 16.1f.

 

25.04.22. Godkendt Ole Haag, DGU

 

Poul Følbæk, fm.

Regel- og hcp.udvalget