Fra sæsonen 2016 er det slut med de traditionelle bagmærker for klubbens medlemmer.

Fremover benytter baneservice de teknologiske muligheder i Golfbox, således at medlemmer og greenfeespillere i stedet for bagmærke skal fremvise et udprintet scorekort.

Ved brug af træningsfaciliteterne er DGU-kortet gældende.