Bestyrelsen har besluttet at følge DGU’s anbefalinger om at tillade spil i privat regi.

Der vil blive mulighed for at spille den 9 hullers vinterbane fra vinter teesteder til sommergreens. Dog vil der kun være mulighed for at booke til en 9 hullers runde.

Golfbox vil blive åbnet op i løbet af onsdag, hvor de specifikke retningslinjer for spil også vil være tilgængelige.

Klubhus, Træningsfaciliteter, toiletter og par 3 bane er fortsat helt lukket for medlemmer

Hilsen Bestyrelsen