Kære medlemmer i Jelling Golfklub

 

Orientering om det fremtidige træner set-up.

 

Bestyrelsen ønsker at informere jer om status på processen omkring kommende trænerset-up og bemanding af sekretariat. I denne proces har det været væsentligt for bestyrelsen at arbejde hen imod en fremtidssikret model under hensyntagen til klubbens økonomi.

Der er indgået aftale med Thomas Jul Noesgaard Hansen om, at han efter endt uddannelse d. 1. marts 2025 bliver ansat som træner. I bestyrelsen er vi glade for at kunne byde Thomas velkommen og håber, at I vil tage godt imod ham.

Bestyrelsens fokus har været at få ansat en træner inden sommerferien. Vi er ikke helt i mål endnu med det samlede fremtidige set-up, herunder bl.a. sekretariatsfunktionen,  arbejdsopgaver, arbejdstider og ansvarsfordeling. Denne del fortsætter vi med efter sommerferien.

 

 Bestyrelsen ønsker alle en god sommer med masser af dejlige sommer- og golfoplevelser.