Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Jelling Golfklub.

Torsdag den 23. februar 2017. Kl. 19:00 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget 2017.
 5. Forslag fra bestyrelsen. Se forslag til vedtægtsændringer nedenfor.
 6. Forslag fra medlemmer. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter.
  Følgende er på valg efter valgperioden:
  Ivan Thorsen (modtager genvalg). Bestyrelsen indstiller genvalg
  Claus Kristiansen (modtager genvalg). Bestyrelsen indstiller genvalg
  John Sahlertz (modtager genvalg). Bestyrelsen indstiller genvalg.
  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

 

Årsrapport 2016 kan hentes her. (Endnu ikke aktivt link)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

    § nr. Nuværende vedtægt Vedtægtsændring til godkendelse Motiv til ændringer
4.9
Der kan ikke ske indmeldelse til reduceret pris i løbet af året, hvis et medlemskab er opsagt året før eller i indeværende år.
Det skal ikke være muligt KUN at være medlem i sæsonen 01. april til 01. november til reduceret pris.