Forslag til ændring af vedtægt for Jelling Golfklub:

 

Kontingent for medlemmer, gældende fra 1, januar – 31. december fastsættes årligt af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Dog kan bestyrelsen uden generalforsamlingens godkendelse hæve medlemskontingentet med op til 3% pr. år.

 

Medlemskategorier er følgende:

 • Sandkassegolf (til og med 8 år)
 • Juniorer (fra 9 til og med 12 år)
 • Juniorer (fra 13 til og med 17 år)
 • Ung-seniorer (18 til 25 år)
 • Senior fuldtidsmedlemmer
 • Senior fuldtidsmedlemmer +80
 • Par 3 bane medlemmer
 • Flex Plus medlemmer
 • Langdistancemedlemmer
 • Firmamedlemmer
 • Prøvemedlemmer
 • Passive medlemmer

 

 

4.1. ændres til:

 

Kontingent for medlemmer, gældende fra 1, januar – 31. december fastsættes årligt af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Dog kan bestyrelsen uden generalforsamlingens godkendelse hæve medlemskontingentet med op til 3% pr. år.

 

Medlemskategorier er følgende:

 • Juniorer (0-17 år) UDEN banetilladelse
 • Juniorer (0-17 år) MED banetilladelse
 • Ung-seniorer (18 til 25 år)
 • Senior fuldtidsmedlemmer
 • Senior fuldtidsmedlemmer +80
 • Par 3 bane medlemmer
 • Flex Plus medlemmer
 • Langdistancemedlemmer
 • Firmamedlemmer
 • Prøvemedlemmer
 • Passive medlemmer

 

Forklaring:

Ændringen består alene i, at medlemskategorierne 1,2 og 3 udgår.

To nye kategorier 1 og 2 etableres:

 • Juniorer UDEN banetilladelse
 • Juniorer MED banetilladelse

 

Nummereringen for de øvrige medlemskategorier ændres således at nummereringen nu er fra 1 til og med 11.

 

Ændringen foreslås fordi alle juniorer, der har opnået banetilladelse, modtager samme undervisning og har samme rettigheder på banen uanset alder.