Her ved indgangen til det nye år vil vi gerne ønsker Jer alle et godt nytår.

Vi er lige nu i fuld gang med at planlægge det nye år og vi ser meget frem til den nye organisering og alle de nye initiativer der er planlagt.

Det første der sker i det nye år er at vi skal have besluttet hvilke hold vi stiller med i Regions golf. Der er tilmeldingsfrist den 3. januar og vi afholder virtuel informationsaften den 6. januar kl. 19.

Lige nu søger vi også ansatte til kontoret og der er frist for at sende ansøgning den 15. januar. Endvidere søger vi frivillige til mange forskellige opgaver. Det er alt sammen beskrevet i rubrikken på forsiden af hjemmesiden.

Planlægningen af generalforsamlingen den 24. februar er også i gang. Vi håber meget vi kan få lov til at mødes, det vil ikke være det samme, hvis vi bliver tvunget til at afholde generalforsamlingen virtuelt.

Heldigvis er golfspillet undtaget for mange af Covid restriktionerne og vi kan glæde os over at vi kan dyrke vores sport og fritidsinteresse på en sikker og ansvarlig måde. Det må I gerne gøre venner og bekendte opmærksomme på så vi kan blive lidt flere i klubben. Vi har i modsætning til andre klubber plads til flere medlemmer og byder velkommen med åbne arme.

Rigtig godt nytår

Bestyrelsen