Bestyrelsen i Jelling Golfklub har drøftet den nuværende situation efter regeringens pressemøde den 13. marts, og situationen følges løbende.

 

Det vil fortsat være tilladt at spille private runder, men bestyrelsen anbefaler, at alle indendørs aktiviteter indstilles, hvorfor medlemmerne frarådes at bruge klubhuset.

 

Af samme årsag vil der ikke være nogen bemanding i sekretariatet indtil 31. marts. Sekretariatet er åben for telefoniske henvendelser inden for den almindelige kontortid.

 

Bestyrelsen opfordrer særligt til, at personer:

– der udviser tegn på smitte

– der inden for de seneste 14 dage har været i områder med høj risiko for COVID-19 smitte

– der inden for de seneste 14 dage har været i tæt kontakt med andre, der har været i disse områder

 

ikke færdes i klubhus eller på banen.

 

Situationen ændrer sig løbende, og vi vil holde jer orienteret på mail og på klubbens hjemmeside, herunder om Banens dag og Åbningsmatchen skal udskydes.

 

Vi beklager de gener ovennævnte forholdsregler måtte give, men bestyrelsen ønsker naturligvis i videst mulige omfang at bidrage til at begrænsningen af smitten.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen i Jelling Golfklub.