Ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Jelling Golfklub.
Onsdag den 21. februar 2018. Kl. 19:00 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget 2018 og fastsættelse af medlemskontingent hvis stigningen af medlemskontingentet er ud over 3% årligt og eventuelt indskud.
 5. Forslag fra bestyrelsen. (ingen forslag).
 6. Forslag fra medlemmer. Finn H. Helveg Pedersen: Se forslag og begrundelse nedenfor.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter.
  Følgende er på valg efter valgperioden:
  Grethe Espesen (modtager genvalg). Bestyrelsen indstiller genvalg
  Maja Vistesen Andersen (modtager genvalg). Bestyrelsen indstiller genvalg
  Kenneth R. Pedersen (modtager genvalg). Bestyrelsen indstiller genvalg.
  Leif Bo Geisler (modtager genvalg). Bestyrelsen indstiller genvalg.
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

    § nr. Nuværende vedtægt Vedtægtsændring til godkendelse Motiv til ændringer
4
stk 4.1
Kategori 6: Hverdagsmedlemmer +60

 

Hverdagsmedlemmer +60 foreslås slettet.

 

Der er ingen grund til, at en gruppe medlemmer skal spille til nedsat kontingent. Det er et levn fra gamle dage.

Forslaget træder i kraft fra sæson 2019 og vil indbringe 45.000 kr.

 

Årsrapport 2017 kan hentes her.