Ordinær generalforsamling i FutureTeam Jelling
Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.30 afholdes ordinær generalforsamling i FutureTeam Jelling
Generalforsamlingen afholdes i JGKs lokaler – Pejsestuen.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Eventuelle forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal være formanden Poul Følbæk (plf@campusvejle.dk) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (senest 18..2.2017)